Lied eerste-steenlegging 1903


Feestlied
bij gelegenheid der
Eerste-steenlegging van de R.K. Kerk te Heer,
op 14 September 1903

1.
   
     Luide schallen
     Vreugdetonen,
Heer viert heden plechtig feest!
     Luide juichen
     Zijne zonen,
Jub'len met een blijden geest.
   
     Nu men d'eersten
     Steen gaat leggen
Van een Tempel voor den Heer,
     Die aan later
     Eeuw zal zeggen
Hoe wij ijv'ren Hem ter eer.
bis.

2.
   
     Reeds aanschouwen
     Onze oogen
In den geest de heil'ge Woon;
     Torens, transen,
     Naar den hoogen
wijzend ons het eeuwige Loon!
   
     Op de harten
     Dan naar boven!
Bij dit heug'lijk feestgetij.
     Wil den Heere
     Blijde loven
Heel der vrome kind'ren rij.
bis.

Druk: Boosten & Stols, Maastricht